МСК ФІА. Додаток К. Частина І

Вівторок, 12 березня 2019, 16:58

Друк

ДОДАТОК K

ДО МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ

 


ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ

У МІЖНАРОДНИХ ІСТОРИЧНИХ ЗМАГАННЯХ

 

1. ПРИНЦИПИ ТА СКОРОЧЕННЯ

 

1.1. FIA створив правила в Додатку K, для того щоб історичні автомобілі могли використовуватися у змаганнях згідно з набором правил у яких дотримуються характеристики їх періоду випуску, і щоб запобігти змінам в їх продуктивності і поведінці, які можуть виникнути у зв'язку із застосуванням сучасних технологій. Історичне змагання є не просто формулою, завдяки якій можна здобути ще один трофей, це дисципліна, в якій одним з принципових компонентів
є глибока відданість до своїх машин і історії. Історичний автомобільний спорт дозволяє активно відзначати історію автомобіля.

1.2. Цей Додаток K поширюється на автомобілі, які або є оригінальними автомобілями для змагань, або автомобілями, виготовленими у точній відповідності до моделей з історичних міжнародних змагань які повністю відповідають міжнародним правилам відповідної епохи.

Єдиними допустимими відхиленнями від специфікацій відповідного періоду є лише відхилення, дозволені у Додатку К.
Автомобілі без історії участі у міжнародних змаганнях, але які брали участь у таких історичних подіях як національний чемпіонат або інших значних змаганнях з статусом, прирівняним до національного чемпіонату, також підлягають цьому Додатку К.
Якщо модель не брала участі у міжнародних історичних перегонах протягом відповідного періоду,
ІТП (Історичний Технічний Паспорт) автомобіля має бути представлений СКІА (Спортивна Комісія Історичних Автомобілів) з доказами від НСФ, що модель має історію участі у історичних змаганнях національного значення.

1.3. Цей Додаток К обов'язковий для дотримання в усіх міжнародних змаганнях для історичних автомобілів і настійно рекомендується для будь-якого іншого історичного змагання.

1.4. Всесвітня Рада з Автомобільного Спорту FIA висловила свою повну підтримку дотриманню цих принципів щодо усіх учасників змагань і автомобілів у спорті історичних автомобілів, щоб змагатися у всьому світі за спільними стандартами і спільними правилами.

1.5. Більш детальна інформація доступна на WEB сайті www.FIA.com .

1.6. Скорочення.

Повна назва

ІТП – Історичний Технічний Паспорт.

ІАІО – Ідентифікатор Автомобіля за Історичними Ознаками

СКІА – Спортивна Комісія Історичних Автомобілів FIA

БДІА – База Даних Історичних Автомобілів FIA

Омологація – Омологаційна Карта і Ідентифікаційна Карта, затверджена FIA.